MUSIK TIL SPOT FESTIVAL 2009
ADMINISTRATOR

Planlægningen af SPOT Festival 2009 er i fuld gang, og det er nu orkestre og kunstnere, for hvem en showcase på SPOT Festivalen har national og/eller international relevans, kan ansøge om at deltage i festivalen. Også bookingfirmaer, managements, pladeselskaber, koncertarrangører, medier m.fl. kan foreslå danske eller nordiske orkestre til SPOT Festivalen.

ANSØGNINGS-PROCEDURE
Al ansøgning til SPOT Festival 2009 foregår elektronisk. Fra 1. november 2008 kan der på 2009.spotfestival.dk/tilmelding ansøges til festivalen – følg de angivne instrukser for hvordan oplysninger om band, kontaktperson, booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale uploades.

ANSØGNINGSFRIST
Fredag 5. december 2008 kl. 24.00
2009.spotfestival.dk/tilmelding

- - - 
Programmet til SPOT Festivalen sammensættes dels ud fra gennemlytninger af de indsendte ansøgninger fra orkestre og branche, dels gennem valg af grupper/solister, som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske scene. ROSA vægter de nyere musiske strømninger - men programsætter primært ud fra den internationale interesse og efterspørgsel, hvorfor evt. tidligere optræden på SPOT i sig selv ikke
diskvalificerer nogen ansøger.

Det endelige program fastlægges og arrangeres af ROSA – Dansk Rock Samråd.

Det er SPOT Festivalens overordnede formål at understøtte den rytmiske kvalitetsmusik på de nationale og internationale markeder med showcase-koncerter og gennem styrkelse af de internationale faglige
og kulturelle netværk.
- - -
SPOT Festival 2009, 21.-23. maj ved Musikhuset Aarhus