1.9 MIO. KR. TIL MARKEDSFØRING AF SPOT FESTIVALEN - SAMT OPFØLGENDE INTERNATIONALE FREMSTØD
HENRIK FRIIS
Fonden til Markedsføring af Danmark har valgt at støtte op om ROSA - Dansk Rock Samråds ansøgning vedrørende markedsføring af SPOT Festivalen og de tilhørende SPOT On Denmark-initiativer i udlandet.

SPOT Festivalen og de opfølgende SPOT On Denmark-arrangementer i Tyskland, Frankrig, Benelux-landene, Spanien m.v. tiltrækker sig allerede international opmærksomhed: flere af musikpressens største internationale magasiner har gennem flere år besøgt SPOT festivalen, lige som det er tilfældet med diverse landes nationale medier. 
Og når dansk musik spiller i udlandet giver det også genlyd – senest oplevet ved sidste uges succesrige og MXD-arrangerede SPOT On Denmark-aften med 850 tilskuere ved Popkomm-messen i Berlin: den bedst besøgte nationale musikpræsentation under messen. 

Dét arbejde kan nu intensiveres med henblik på at skabe yderligere opmærksomhed omkring såvel dansk musiks kvaliteter – og afsætningsmuligheder - såvel som Danmark som helhed, når Fonden til Markedsføring af Danmark gennem en et-årig periode gør det muligt at booste og intensivere SPOT-markedsføringen.  

Helt præcis skyder fonden 1.978.000 kroner ind i det procesbaserede arbejde, som ROSA i samarbejde med en række partnere i dansk musikliv har stået for gennem opbygningen af formidlingsplatformen SPOT.

En lang række af danske kunstnere og musikere har været i stand til at be- og udnytte SPOT Festivalen som springbræt til internationale markeder: Dúné, Tina Dickow, Veto, Teitur, Murder, Mew, Under Byen, Junior Senior, The Raveonettes er bare få eksempler.  
Dét koncentrerede og fokuserede arbejde, som ROSA gennem 15 år har udført for at øge det internationale musikerhvervs- og kulturlivs kendskab til den moderne danske rytmiske musikkultur, hviler på få, men bærende arbejdsprincipper.
1. Målrettet opbygning af seriøse og stærke internationale partnerskaber og netværk.
2. Respekt for dansk musiks kvaliteter. 
3. Tillid til dansk musiklivs diversitet.

SPOT Festivalen er i dag et stærkt musikkulturelt brand - både nationalt og internationalt. 
Det skyldes primært festivalens unikke koncept – hvor medejer- og partnerskaber går forud for særinteresser. Hvor langsigtet fælles ansvarlighed for værdierne går forud for de kortsigtede egeninteresser.

Denne danske formidlingsmodel – der har slægtskab med tankegodset bag forrige århundredes succesrige andelsbevægelse – tager afsæt i den opfattelse, at det er de manges indsats, der fører til resultater. Ikke mindst i en national kontekst så lille som den danske!

Dansk rytmisk musik står stærkt i det europæiske kulturbillede.
 
ROSA  har gennem 20 år arbejdet og ivret for genrens udbredelse både nationalt og internationalt.
Gennem de seneste tre år har ROSA i tæt samarbejde med MXD - Music Export Danmark støttet op om mere end 2000 koncerter med dansk musik udenfor landets grænser.
Den internationale respekt for de danske musikscenes kvaliteter har været støt stigende.
Vi benytter derfor denne lejlighed, hvor vi har modtaget fondens tillid og økonomiske opbakning, som anledning til at takke alle de instanser, institutioner, foreninger, myndigheder og enkeltpersoner, der gennem årene har valgt at stole på - og støtte op om det lange træk – som arbejdet med formidling af dansk musik først og fremmest er!

Piet Breinholm Bendtsen
Bestyrelsesformand
ROSA - Dansk Rock Samråd

Gunnar K. Madsen

Daglig leder
ROSA – Dansk Rock Samråd 
SPOT Festivalen